යකඩ පයිප්පය

  • Stainless Pipe

    මල නොබැඳෙන පයිප්ප

    මල නොබැඳෙන වානේ පයිප්ප යනු කුහරයක් සහිත දිගු වටකුරු / හතරැස් වානේ වර්ගයකි, මල නොබැඳෙන වානේ පයිප්ප මැහුම් රහිත වානේ පයිප්ප හා වෑල්ඩින් කරන ලද වානේ පයිප්ප ලෙස බෙදා ඇත.
  • Carbon Steel Pipe

    කාබන් වානේ පයිප්ප

    යාන්ත්‍රික ප්‍රතිකාර ක්ෂේත්‍රය, ඛනිජ රසායනික කර්මාන්තය, ප්‍රවාහන හා ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය තුළ බහුලව භාවිතා වේ සාමාන්‍ය ව්‍යුහාත්මක අරමුණු සහ යාන්ත්‍රික ව්‍යුහාත්මක අරමුණු, උදාහරණයක් ලෙස ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය, ෆුල්ක්‍රම් දරණ යනාදිය;