වෙනත් නිෂ්පාදන

  • SSAW Pipe /Spiral steel pile pipe /Tubular piles

    SSAW පයිප්ප / සර්පිලාකාර වානේ ගොඩවල් නල / නල ගොඩවල්

    වෑල්ඩින් කරන ලද වානේ පයිප්ප යනු වානේ තහඩු හෝ තීරු වලින් සාදා ඇති වානේ පයිප්ප වන අතර ඒවා තද සහ වෑල්ඩින් කර ඇති අතර සාමාන්‍යයෙන් දිග මීටර් 6 කි. වෑල්ඩින් කරන ලද වානේ පයිප්පයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සරල ය, නිෂ්පාදන කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ ය, විවිධත්වය සහ පිරිවිතර බොහෝ ය, උපකරණ ආයෝජනය කුඩා ය